เกมส์ขายของประดับ

เกมส์ขายของประดับเกมส์ขายของประดับ Sami's Jewelry Shop

ช่วยแซมมิบริการทำเครื่องประดับตามที่ลูกค้าสั่ง Help Sami to run her own jewelry store, produce the finest accessories and sell them to the customers. The store is getting pretty busy, so hopefully Sami can count on your help!