เกมส์ขายของเล่น

เกมส์ขายของเล่นเกมส์ขายของเล่น Uncle Sam's Toy Shop

ขายของเล่นตามลูกค้าต้องการ Give your clients what they ordered, and keep them satisfied. Good luck!