เกมส์ขายข้าวโพดคั่ว Popcorn Booth Management

เกมส์ขายอาหาร Popcorn Booth Management เกมส์ขายข้าวโพดคั่ว Popcorn Booth Management

Is there a place where you could drink the tastiest fruit juice, fries and popcorn

สาวน้อยน่ารักต้องการอะไร : น้ำส้ม? ด่วน, ให้คลิกบนเครื่องน้ำผลไม้ ที่ใส่ไว้ในถาด และแล้วด้วยการคลิก อย่างรวดเร็ว ให้กับลูกค้าเล็ก ๆ ที่คุณจะได้รับที่จะให้บริการน้ำของเธออร่อยชื่นชอบ มีเวลาที่จะชื่นชมยินดีต่อความสำเร็จเล็ก ๆ น้อย ๆ ของคุณตอนนี้สำหรับ คุณจะต้องเป็นซุปเปอร์รวดเร็ว