เกมส์ทําฟาร์ม Farm Craft 2

เกมส์ทําฟาร์ม Farm Craft 2

เกมส์ทําฟาร์ม Farm Craft 2

จิงเจอร์กลับมาปลูกผักในฟาร์ม, การเจริญเติบโต และการตรวจสอบการดำเนินงานทำเกษตร ใช้ทักษะการจัดการเวลาของคุณ ที่จะปลูกให้เติบโต และเก็บเกี่ยวพืชผล และการดูแลปศุสัตว์!