เกมส์ทําเครป เครปญี่ปุ่น

เกมส์ทําเครป

เกมส์ทําเครป เครปญี่ปุ่น

Follow the easy cooking instructions so that you can cook a crepe. เริ่มเล่น เทแป้งในโถลงบนกระทะ ปาดให้เต็ม แล้วทาครีมและเครื่องปรุงต่างๆลงบนแป้ง