เกมส์บริหารธุรกิจ

เกมส์บริหารธุรกิจเกมส์บริหารธุรกิจ Janes Realty

สร้างเมืองด้วย โรงไฟฟ้า บ้าน และะอื่นๆ แล้วเก็บค่าเช่า Build up your city with power plants, houses, and more. Collect rent by building & furnishing houses