เกมส์บริหารศูนย์บริการล้างรถ

เกมส์บริหารโรงแรม No Extra Charge Manageเกมส์บริหารศูนย์บริการล้างรถ Jennifer Rose: Car Service

บริหารศูนย์บริการล้างรถ การบริกาลูกค้า กับรถของพวกเขา คุณสามารถล้างรถ, ยางและซ่อมแซมไฟฟ้ารถยนต์สี This time Jenny Rose goes to the Car Service Station and works as a manager. Your task is to serve visitors with their cars. You can wash cars, repair tires and electricity, paint cars and feed visitors.