เกมส์บริหารโรงแรม

เกมส์บริหารโรงแรม No Extra Charge Manageเกมส์บริหารเมือง Kingdoms - Nobility

สร้างเมือง บริหารพื้นที ทำการค้า เกมส์บริหารเมืองให้เจริญ Build up your town with the proper buildings to progress. Manage by selling and buying.