เกมส์แต่งห้องนอน

เกมส์แต่งห้องนอน Cute Yuki's Bedroomเกมส์แต่งห้องนอน Cute Yuki's Bedroom

ห้องนอนของยูกิไม่ได้เปลี่ยนแปลงมานานแล้ว ต้องการแต่งห้องนอนให้ดูแปลกใหม่ เริ่มหาวิธิช่วยเธอแต่งห้องนอน You see that your bedroom is not changed for a long time. Need a new look? Start with finding out the idea? Things in this game may give you some good suggestions. Hope it work with you!