เกมส์แต่งตัวตุ๊กตา แฟชั่นไปเที่ยว

เกมส์แต่งตัวตุ๊กตา แฟชั่นไปเที่ยว

Info เกมส์แต่งตัวตุ๊กตา แฟชั่นไปเที่ยว

คุณเลือกเครื่องแต่งกาย และแต่งหน้าแล้ว คุณจะได้รับคะแนนการแต่งกายเมื่อเสร็จ

Game Control

ใช้เมาส์ในการเล่น