เกมส์ทําฟิซซ่า Pizza Shop

เกมส์ทําฟิซซ่า Pizza Shop

Info เกมส์ทําฟิซซ่า Pizza Shop

The ingredients starting with pizza base will be highlighted. Click on them in that order,and then click on the box. Click on the pizza again to put in it in the box. The ingredients will vary for the next pizza. You have to make 10 pizzas in 3 minutes in the first level.

Game Control

คลิกที่พวกเขาอยู่ในลำดับที่และจากนั้นคลิกที่ช่อง คลิกที่พิซซ่าอีกครั้ง เพื่อใส่ในนั้น อยู่ในกล่อง ส่วนผสมจะแตกต่างกันไปสำหรับพิซซ่า คุณจะต้องทำพิซซ่า 10 ใน 3 นาทีในระดับแรก จำนวนของพิซซ่าจะเป็นจะเพิ่มขึ้นในระดับที่ตามมาและขีด จำกัด ยังจะเพิ่มขึ้น