เกมส์ทำทาโกยากิ Takoyaki Shop

เกมส์ทำทาโกยากิ Takoyaki Shop

Info เกมส์ทำทาโกยากิ Takoyaki Shop

Try to bake as many loaves of bread as possible!

Game Control

ใช้เมาส์ในการเล่น