เกมส์ทําอาหาร Penguin Diner

เกมส์ทําอาหาร Penguin Diner

Info เกมส์ทําอาหาร Penguin Diner

Seat your customers, take their orders, serve the food and collect money

Game Control

ใช้เมาส์ในการเล่น