เกมส์ทําอาหาร Skittles: Smoothie Shop

เกมส์ทําอาหาร Skittles: Smoothie Shop

Info เกมส์ทําอาหาร Skittles: Smoothie Shop

Give your customer the smoothie combo they desire.

Game Control

ใช้เมาส์ในการเล่น