เกมส์ทําเค้ก Kitchen Queen

เกมส์ทําเค้ก Kitchen Queen

Info เกมส์ทําเค้ก Kitchen Queen

Follow the instructions to bake and decorate the cake.

Game Control

ใช้เมาส์ในการเล่น