เกมส์ทําอาหาร Great Burger Shop

เกมส์ทําอาหาร Great Burger Shop

Info เกมส์ทําอาหาร Great Burger Shop

Build burgers in the exact order as shown on the cook's chart.

Game Control

ใช้เมาส์ในการเล่น