เกมส์ทําอาหารญี่ปุ่น ทำซูซิ Cooking Show - Sushi Rolls

เกมส์ทําอาหารญี่ปุ่น ทำซูซิ Cooking Show - Sushi Rolls

Info เกมส์ทําอาหารญี่ปุ่น ทำซูซิ Cooking Show - Sushi Rolls

Learn how to cook sushi rolls.

Game Control

ใช้เมาส์ในการเล่น The types of sushi rolls typically found in the west are rarely found in Japan and are typically thought of as an invention to suit the American palate The increasing popularity of sushi in North America, as well as around the world, was fueled by the invention of the California roll and has resulted in numerous regional off-shoots being created. The following is a list of typical ingredients in popular rolls