เกมส์จับผิดภาพดอกไม้ Spring Flowers

เกมส์จับผิดภาพดอกไม้ Spring Flowers

Info เกมส์จับผิดภาพดอกไม้ Spring Flowers

จับผิดภาพ 2 ภาพภายในเวลากำหนด Here is a new difference game for clever kids in which you can prove your attention and concentration skills. There will be some sets of images with beautiful spring flowers and you will have to discover all the differences between the two pictures in each set. At a first glace the pictures may look identical to you but, if you pay more attention, you'll see that they are not perfectly identical. Your goal is to gain points by discovering all the differences between them before the time runs out. When you discover a difference, you have to make it disappear, at the end of each level the pictures should be perfectly identical.

Game Control

ใช้เมาส์ในการเล่น