เกมส์จับผิดภาพ Find Differance 5

เกมส์จับผิดภาพ Find Differance 5

Info เกมส์จับผิดภาพ Find Differance 5

จับผิดภาพ 2 ภาพภายในเวลากำหนด Find the five differences between the two pictures. Good art work, relaxing effect. Click on the 5 things you find different between the two images to advance to the next level.

Game Control

ใช้เมาส์ในการเล่น