เกมส์จับผิดภาพ สถานที่ท่องเที่ยว

เกมส์จับผิดภาพ สถานที่ท่องเที่ยว

Info เกมส์จับผิดภาพ สถานที่ท่องเที่ยว

ภาพจากสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงทั่วทุกมุมโลก เปรียบเทียบ 2 ภาพ สถานที่ท่องเที่ยว จับผิด 5 จุด หาที่ผิดภาพ Compare two images and find 5 differences.You have one minute per imagepair and 5 jokers per game. It is themed from famous sights all over the world.

Game Control

ใช้เมาส์ในการเล่น