เกมส์จับคู่เหมืองนก Birds Town

เกมส์จับคู่เหมืองนก Birds Town

Info เกมส์จับคู่เหมืองนก Birds Town

Match the types of bird to the right place in the line in order to make them fly away.

Game Control

ใช้เมาส์ในการเล่น