เกมส์เต้น PollyPocketShow

เกมส์เต้น PollyPocketShow

Info เกมส์เต้น PollyPocketShow

DDR theme Polly pocket game. Press the corresponding keys to make Polly dance

Game Control

กดคีย์ลูกศรให้ถูกจังหวะ ตรงตามลูกศรที่ขึ้นบนหน้าจอ