เกมส์เต้น DanceShow Demo

เกมส์เต้น DanceShow Demo

Info เกมส์เต้น DanceShow Demo

Press the corresponding keys at right time to dance.

Game Control

กดคีย์ลูกศรให้ถูกจังหวะ ตรงตามลูกศรที่ขึ้นบนหน้าจอ