เกมส์ปลูกดอกไม้ Dora Flower Garden

เกมส์ปลูกดอกไม้ Dora Flower Garden

Info เกมส์ปลูกดอกไม้ Dora Flower Garden

ทำสวนสุดวิเศษ! รับเมล็ดแล้ว ปลูกไว้ในกระถาง คลิกที่รดน้ำ ลงไปในต้นไม้ ใช้ฝุ่นวิเศษที่จะ ทำให้โรงงานของ คุณเติบโตได้เร็วขึ้น Let's plant in the magic Garden! Pick a seed, then plant it in a pot. Click on the watering can to water the plant. Use the magic dust to make your plant grow faster.

Game Control

ใช้เมาส์ในการเล่น