เกมส์ปลูกผัก Plantasia

เกมส์ปลูกผัก Plantasia

Info เกมส์ปลูกผัก Plantasia

Dig a hole, plant a seed, water it to make it grow and harvest it to get points. ทำสวนปลูกผัก รับเมล็ดแล้ว ขุดดิน รดน้ำ ลงไปในต้นไม้ ทำให้เจริญงอกงามเติบโตได้เร็วขึ้น

Game Control

ใช้เมาส์ในการเล่น