เกมส์ปลูกผัก 30 Days Honey Farm

เกมส์ปลูกผัก 30 Days Honey Farm

Info เกมส์ปลูกผัก 30 Days Honey Farm

ตัดหญ้า, ปลูกสวนดอกไม้ สร้างบ้านผึ้งและ ขายน้ำผึ้งของคุณเอง! Cut the grass, plant the yard with flowers, build the bee houses and sell Bee your own honey!

Game Control

ใช้เมาส์ในการเล่น