เกมส์ปลูกผัก My Wonderful Farm

เกมส์ปลูกผัก My Wonderful Farm

Info เกมส์ปลูกผัก My Wonderful Farm

Click on the farming tools to use them. To make money, buy seeds to grow and bring your crops to the barn with the wheelbarrow.

Game Control

ใช้เมาส์ในการเล่น คลิกที่เครื่องมือการทำฟาร์มจะใช้พวกเขา เพื่อให้เงินซื้อเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโต และนำพืชผลของคุณไปยังยุ้งฉางกับรถสาลี่