เกมส์ทำฟาร์มบนเกาะ Youda Survivor 2

เกมส์ทำฟาร์มบนเกาะ Youda Survivor 2

Info เกมส์ทำฟาร์มบนเกาะ Youda Survivor 2

Manage the ground as you let goats eat eggs, and let goats produce milk. Use the milk in machines.

Game Control

ใช้เมาส์ในการเล่น