เกมส์ทําฟาร์ม My Daily Ranch

เกมส์ทําฟาร์ม My Daily Ranch

Info เกมส์ทําฟาร์ม My Daily Ranch

Step up for free-range fun on the farm!

Game Control

Go to Ranch School to learn how to manage your virtual homestead. Feed your animals and keep them healthy to sell them for max profit. As your ranch becomes a success, you'll get access to more cute animals and awesome features! ไปที่โรงเรียนไร่ที่จะเรียนรู้วิธีการจัดการ ที่อยู่อาศัยเสมือนของคุณ ให้อาหาร พ่อแม่พันธุ์ของคุณ และให้มีสุขภาพดี ที่จะขายได้กำไรสูงสุด ที่เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ของคุณ จะกลายเป็นความสำเร็จที่คุณจะได้รับ การเข้าถึงสัตว์น่ารักมากขึ้น