เกมส์เสริมสวย Kill Time in Office

เกมส์เสริมสวย Kill Time in Office

Info เกมส์เสริมสวย Kill Time in Office

Try to do all the things during office hours but don't let your boss know! If the boss comes out, just click the computer to resume working. Don't get caught or you'll be screwed. พยายามที่จะทำทุกสิ่งในเวลาทำงาน แต่อย่าให้เจ้านายของคุณทราบ! ถ้าเจ้านายออกมาเพียง แค่คลิกคอมพิวเตอร์ เพื่อกลับมาทำงาน อย่าให้ถูกจับได้ว่าอู้งาน

Game Control

ใช้เมาส์ในการเล่น