เกมส์ร้านตัดผม Perfect Hair

เกมส์ร้านตัดผม Perfect Hair

Info เกมส์ร้านตัดผม Perfect Hair

Serve customers by dragging the right tool and choice of styles. ให้บริการลูกค้าโดยการลากเครื่องมือที่เหมาะสม และทางเลือกของรูปแบบ

Game Control

ใช้เมาส์ในการเล่น