เกมส์แต่งตัวเจ้าสาวอินเดีย Oriental Flavor

Info เกมส์แต่งตัวเจ้าสาวอินเดีย Oriental Flavor

Be amazed by the traditional wedding apparels in China, India, Japan and Korea แต่งตัวเจ้าสาวอินเดีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เลือกชุดเจ้าสาวอินเดียแสนสวย

Game Control

ใช้เมาส์ในการเล่น